DEPOSITUM - KAUTION
 


Kontraktinformation:
Alle _/) Sailaway.dk  fartøjer er fuldt kaskoforsikrede,
men lejer skal ved overtagelsen af båden betale et forsikringsdepositum der svarer til selvrisikoen på bådens forsikring.

Dette depositum dækker de første udgifter foranlediget af skade,
tab af udstyr eller krav fra tredjepart, indtruffet under lejemålet, eller som følge af dette.
Det indbetalte depositum tilbagebetales lejer ved afslutningen af lejemålet,
såfremt ingen skade, tab af udrustning eller krav fra tredjepart er opstået under lejemålet, eller som følge af dette.

 


Vertraginformation:
Alle von _/) Sailaway.dk  vermittelten Boote sind voll Kaskoversichert.
Der Charterer hinterlegt bei übernahme des Bootes eine Kaution ,abhängig von der Bootsgrösse.

Diese Kaution deckt die ersten Ausgaben, die durch Schadensreparaturen,
Verlust von Ausrüstungsgenständen, oder auf Grund von Beförderungen von dritten
im Zusammenhang mit dem Chartervertrag entstehen.
Diese Kaution wird zurückgezahlt, wenn am Ende der Mietperiode keine Ansprüche gestellt werden.

 


Alle udlejningsfartøjer er fuldt kaskoforsikret (SKAL fremgå af kontrakten).
Og skader under lejemålet dækkes derfor af bådens forsikring.
Forsikringsmæssigt indgår lejer som udlejers repræsentant under lejemålet.
Så ved større skader og havarier under lejemålet er både lejer og udlejer dækket.
DEPOSITUM er typisk udtryk for udlejers selvrisiko overfor forsikringsselskabet.
Størrelsen af dette afhænger af bådens størrelse/forsikringssum.
Under udlejning hæfter lejeren for dette beløb overfor udlejeren,
og som sikkerhed erlægges dette ved overtagelsen af båden
- og modtages retur efter endt leje - hvis alt er OK.
Skader på båden og evt. anden båd, tab af udstyr, forbrug af diesel - gas - telefon o.lign.,
omkostninger ved for sent tilbagekomst til udgangshavn m.v.
- der ikke kan dækkes af forsikringen trækkes også af dette beløb efter endt lejemål.
Depositum erlægges i kontant.

NB - ( hvis det er helt vildt! ): Lejer bør være opmærksom på, at man ikke ved en uansvarlig handling,
som forsikringsselskabet ikke vil betale - kan nøjes med at betale depositum
- og så slippe for "den sidste million" - retssag vil følge.
Ejer bør være opmærksom på at opstår der problemer med dækning fra forsikringsselskabet
skal udgifterne hentes hos lejer.

 

_/) www.sailaway.dk