NYTTIG INFORMATION
OBS: Oplysninger i dette bibliotek er overvejende gældende for sejl- og motorbåde.
Se en rigtig god film:     

 
 

 _/)
 

Søfartsstyrelsens side om både, uddannelse og meget mere


 FRITIDSSEJLER i DANMARK
Bådens
Godkendelse
Regler for fritidsfartøjers konstruktion og udstyr 
PCO har en rigtig god "Törnplaner".

Det er på tysk - men oversæt med Google -:)
 Et godt værktøj, når turen skal planlægges. Prøv det!
KLIK på FOTO >

 

Søkort,havne mm
 
Revierinformation für Segler:
Dänemark

 

Visit Denmarks side om at sejle i Danmark - med rigtig meget information

 

Sejlads i Danmark

Mere end 7.300 kilometer kystlinie, 405 navngivne øer, mange sejlbare fjorde og 600 søer, åer og vandløb gør det spændende og varieret at tage på sejltur i Danmark. God vind!

 
 

                      Om BalticSailing

I 2004 startede samarbejdet mellem 19 havne, fra Ost Holstein-Lübeck over Fehmarn, Lolland - Falster samt øer. Samarbejdet er et EU projekt under programmet Interreg IVA. BalticSailing.

I 2007 steg antallet til 38 havne hvoraf 19 havne er danske, og 19 havne er tyske.

 

Farvandsvæsenet

KLIK HER FOR SEJLADSUDSIGT:             

http://de.wikipedia.org/wiki/Dänemark

http://da.wikipedia.org/wiki/Danmark

http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
 
Danske Bådejere
- om Sejlads i
Danmark


Masser af INFO

God side om øhavet sydforfyn.dk - Portalen til Det Sydfynske Øhav
 
Et besøg værd
- se havne
Kystdirektoratet

 

Kort og matrikelstyrelsen
Søsportens Brancheforening
Hjemmestudie -:)
 
Søsportens sikkerhedsråd
  www.sejlsikkert.dk


http://www.youtube.com/watch?v=eHQ8COKwO8s

 


www.SailAway.dk